Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ hai, 10 Tháng 12 2018
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7755
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 6037
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5957
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 6068
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5310
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 5076
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5156
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4965
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 5047
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5119

Trang 1 trong tổng số 2