Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ hai, 20 Tháng 8 2018
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7663
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 5978
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5885
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 5995
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5248
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 5015
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5074
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4908
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 4973
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5060

Trang 1 trong tổng số 2