Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ bảy, 21 Tháng 7 2018
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7641
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 5964
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5870
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 5979
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5232
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 4996
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5058
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4891
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 4955
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5047

Trang 1 trong tổng số 2